WAT IS EEN SPOEDGEVAL?

 

Niet alle klachten en problemen vallen onder de noemer "spoedgeval". Zo zijn uitgevallen vullingen, losse (nood-)kronen of -bruggen geen spoedgevallen.

Onhoudbare kiespijn, een uitgeslagen of afgebroken tand door een ongeval en een nabloeding na tandheelkundige behandeling vallen echter wél onder de spoedgevallenregeling. Het gaat hier dus in principe om klachten waarvan de behandeling redelijkerwijs niet tot de volgende dag of tot na het weekend uitgesteld kunnen worden.

Bij een uitgeslagen of verplaatste tand is het belangrijk dat men
zo snel mogelijk na het ongeval, maar uiterlijk binnen twee uur, arriveert bij de tandarts. Na twee uur is het bijna niet meer mogelijk om een uitgeslagen tand goed terug te plaatsen. U dient een uitgeslagen tand bij voorkeur onder de tong in de eigen mond te bewaren, of anders in een bekertje met (niet te koude) melk.

VOOR ONZE PATIËNTEN GELDT DE VOLGENDE REGELING:

 

Tijdens de uren dat wij telefonisch bereikbaar zijn kunt u altijd bellen naar onze praktijk.

 

Buiten deze uren en in het weekend kunt u bellen met het

Tandarts Bemiddelingsbureau (TBB)

tel. 020 303 45 00

 

De telefonist van het bemiddelings-bureau zal eerst een aantal vragen stellen om te kunnen beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van een spoedgeval, en of behandeling van uw klacht niet redelijkerwijs kan worden uitgesteld. Als er sprake is van een spoedgeval, wordt u vervolgens doorverwezen naar de dienstdoende tandarts van de Mondzorgpoli in het Slotervaart Ziekenhuis in Amsterdam Slotervaart. Houd een pen en papier bij de hand voor het noteren van de gegevens!

 

 

Het is belangrijk dat u het volgende meeneemt als u naar de Mondzorgpoli gaat:

 

 

Het komt vaak voor dat de behandeling, die door de dienstdoende tandarts is gestart, door uw eigen tandarts nog moet worden voortgezet.

 

 

 

 

VOOR PATIËNTEN VAN ANDERE TANDARTSEN GELDT HET VOLGENDE:

Bij klachten tijdens kantooruren neemt u contact op met uw eigen tandarts.

Bij afwezigheid van uw eigen tandarts of buiten de openingstijden van uw eigen tandarts, volgt u de instructies,
die staan vermeld op het antwoordapparaat van uw eigen tandarts.
Bel voor een afspraak
0297 32 59 53
Kamperfoeliestraat 66
1431 RP AALSMEER
SPOEDGEVAL
's Avonds, vrijdags, in het weekend en op feestdagen is de praktijk gesloten. Voor spoedgevallen die niet kunnen wachten tot de eerstvolgende dag dat de praktijk weer open is, kunt u contact opnemen met het
Tandarts Bemiddelingsbureau.
Tel. 020 303 45 00
Meer informatie vindt u hier
NIEUWE PATIENTEN
Momenteel is het mogelijk om u als nieuwe patiënt in te laten schrijven in deze praktijk.
Er is ook geen wachtlijst.

© 2018 Tandartspraktijk de Haan

OPENINGSTIJDEN
Ma.-Do.  8:00 - 12:30 uur en 13:30 - 17:00 uur

TELEFONISCH BEREIKBAAR
Ma. - Do.  8:45 - 12:30 uur en 13:30 - 17:00 uur
Tel.  0297 32 59 53